บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด

บทความและข่าวสาร

ข่าวสารและบทความที่เกี่ยวข้อง

  • ส่วนประกอบหลักของ ห้องเย็น

    ห้องเย็นถูกใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก เป็นต้น ในการสร้างห้องเย็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญในห้องเย็นเพื่อให้ห้องเย็นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • วิธีการ ออกแบบห้องเย็น

    ห้องเย็นมีหลายประเภท ส่วนห้องเย็นที่นิยมใช้ในหลากหลายธุรกิจ คือห้องเย็นสำเร็จรูป (Modular Cold Room) และห้องเย็นอุตสาหกรรม (Industrial cold room) เป็นห้องเย็น 2 ประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท

  • อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ห้องเย็น

    ห้องเย็น ที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ในทางการแพทย์ การเก็บรักษายา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื้อเยื่อ แผนกนิติเวช ฯลฯ และห้องเย็นยังเป็นส่วนช่วยให้การปลูกถ่ายอวัยวะสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้ แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

สนใจติดต่อ / ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

รับประกันคุณภาพ และความใส่ใจในทุกขั้นตอนการบริการ
Scroll