บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Energy Recovery Ventilator (ERV)
SKU: 0017

Energy Recovery Ventilator หรือเรียกสั้นๆว่า ERV เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศ (Air-to-Air Heat Exchanger) ที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้นระหว่างอากาศภายใน (Indoor Air) และ อากาศภายนอก (Outdoor Air) ซึ่งการทํางานเป็นการควบคุมระบบระบายอากาศให้เกิดการสมดุล

Category: ERV

ACT : เครื่อง ERV หรือ Air to Air Heat Exchanger นวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องหมุนเวียนอากาศ ที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้นระหว่างอากาศภายในอาคาร (Indoor Air) และ อากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air) โดยไม่ปะปนกัน

ERV ถูกออกแบบมาเพื่อดึงเอาความเย็นจากลม Exhaust Air มาแลกเปลี่ยนกับอากาศบริสุทธิ์ ที่เข้ามาเติมในอาคารผ่านตัว High Efficiency Heat Exchanger เพื่อให้ได้อากาศ Fresh Air ที่เป็นอากาศเย็นโดยไม่สูญเสียพลังงานในการทำความเย็น สิ่งที่ได้มาคือตัวเครื่องปรับอากาศปัจจุบันจะทำงานน้อยลงและผลคือการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

เครื่อง ERV เป็นกระบวนการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในระบบ HVAC ในที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ ระบบ ERV ช่วยให้การออกแบบ HVAC เป็นไปตามมาตรฐานการระบายอากาศและพลังงาน เช่น ASHRAE การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร และลดความจุของอุปกรณ์ HVAC ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย และระบบของ เครื่อง ERV ช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถรักษาความชื้นสัมพัทธ์ในร่มได้ 40-50%


ข้อดีของการติดตั้ง ERV

● การกรองและการกำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ สารก่อภูมิแพ้ ฝุ่นละออง และสารพิษอื่น และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับภายในห้อง
● เคลื่อนย้ายสะดวก ด้วยมอเตอร์ด้านเดียว และใช้พัดลมแบบแยก เพื่อสะดวกต่อการถอดมอเตอร์ และใบพัด
● ระบายอากาศแบบสองทาง การฟอกอากาศ การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ และระบบบายพาส
● ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านหรืออาคาร
● ช่วยรักษาอุณหภูมิจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งให้คงที่มากขึ้น
● เดินระบบด้วยความเงียบ ลดเสียงรบกวน พร้อมคุณสมบัติในการบำรุงรักษาและดูแลง่าย
● ค้นหาอัตราความชื้นภายในอาคาร และควบคุมระดับความชื้นโดยอัตโนมัติ ยืดอายุการใช้งานของระบบ HVAC
● อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัสดุเกรดทนไฟ กันเชื้อรา อายุยาวนานถึง 10 ปี
● ควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ สามารถกำหนดค่ามาตรฐาน และตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร เช่นความเข้มข้นของ PM2.5 หรือ CO2
● อัตราการไหลของอากาศ 150 (m3/h) ถึง 800 (m3/h) ปรับใช้ตามความต้องการได้ตามการใช้งาน และสถานที่ เช่นที่อยู่อาศัย ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ร้านอาหาร ฯลฯ
● ตัวเครื่องติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น ประหยัดพื้นที่ สามารถวางเครื่องไว้บนฝ้าเพดานเพื่อความสวยงามของสถานที่


Product e-brochure


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ERV:
Energy Recovery Ventilator เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อ / ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

รับประกันคุณภาพ และความใส่ใจในทุกขั้นตอนการบริการ
Scroll