บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด

บริการของเรา

บริการ/ติดตั้งระบบปรับอากาศ

Advance Cool Technology บริการออกแบบ ติดตั้ง ชิลเลอร์ ระบบปรับอากาศ คูลลิ่งทาวเวอร์ ฯลฯ พร้อมเป็นทั้งผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง สำหรับทุกอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

บริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเพื่อประหยัดพลังงาน
บริการติดตั้งระบบปรับอากาศ
จำหน่าย ติดตั้ง ชิลเลอร์

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบจาก AHRI Standard 550/590

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบจาก AHRI (Air-Conditioning Heating, & Refrigeration Institute) ซึ่งเป็นมาตรฐานจาก สหรัฐอเมริกาที่ถูกใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ของระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อนและทำความเย็นทั่วโลก

ลูกค้าของแอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี

สนใจติดต่อ / ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

รับประกันคุณภาพ และความใส่ใจในทุกขั้นตอนการบริการ
Scroll